mandag 6. juni 2011

De tre vitnene

Det har handlet om vitner de siste dagene, og denne morgenen er det Johannes som skriver om tre vitner:
    ”For det er tre som vitner: Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer.”
    1 Joh 5:5–14
Jeg lurte lenge på hva dette betydde. At Ånden er et vitne er greit, men hva er dette med vannet og blodet?

Johannes er veldig opptatt av disse væskene både i evangeliet og her i det første brevet. Det er klart at det kan være assosiasjoner både til dåp og nattverd, men jeg tror ikke at det er poenget her. Vannet og blodet representerer fødselsvæskene, og for Johannes ble alt prøvd mot bekjennelsen av at Jesus Kristus kom i kjøtt og blod*. Det er altså derfor disse tre vitnene kommer inn:

”Vannet og blodet”
er de fysiske bevisene på at Jesus var menneske. De samme ”fødselsvæskene” strømmet fra hans side da han hang på korset – denne gangen vitner om den nye fødsel. Sannhetens Ånd er den guddommelige bekreftelsen – både på at det fysiske mennesket Jesus er Guds sønn, og på at den nye fødsel har funnet sted hos dem som tror. Det er spennende å forsøke å trenge inn i ”kristologien” til Johannes!
Velsignet dag!

* 1 Joh 4:2

1 kommentar:

Anonym sa...

AMEN