søndag 5. juni 2011

Aldri alene II

I refleksjonen ”Aldri alene” i august i fjor var hovedfokuset at vi deler oppdraget med mange andre. I dag gir teksten en viktig påminnelse om at jeg aldri er alene når jeg vitner:
    ”Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne…”
    Joh 15:26-16:4a
Den hellige ånds vitnesbyrd overflødiggjør ikke mitt (eller ditt) vitnesbyrd, men han vitner sammen med meg. Mitt ”bidrag” er medregnet i Guds ”vitneregnskap” – men jeg er aldri alene!

Ingen kommentarer: