lørdag 4. juni 2011

Du verden for en verden

Selv med E.coli, tsunamier, kriger og fattigdom er det veldig mye å glede seg over i verden. Det går ikke en dag uten at jeg gleder meg over vakre ting som jeg ser eller gode ting som skjer. Jeg er takknemlig for livet, for meningsfylte oppgaver, for at jeg er elsket og for at jeg har mange som jeg er glad i … og for preposisjoner.

Med fokus på å være ”i” Kristus har jeg tidligere reflektert over preposisjoner. I dag kommer det noen tanker rundt preposisjoner i relasjon til verden. I sin ”øversteprestelige” bønn* samtaler Jesus med Far om at vi er ”i” verden, men ikke ”av” verden.

Hva er forskjellen?


Det er ikke tvil om at Bibelen betrakter skaperverket som ”overmåte” godt. Menneskene fikk råderett over alt dette gode, men valgte å misbruke sin frihet og vendte Gud ryggen. ”Grunnkreftene” i denne verden** står Gud imot, og den representerer nedbrytning og forgjengelighet.

Da jeg ble frelst, ble jeg også frelst fra verden. Derfor er jeg ikke lenger ”av”, men fortsatt ”i”. Så lenge jeg er ”i” verden påvirkes jeg også av forgjengelighet, men fordi jeg ikke er ”av” verden er forgjengelighetens konsekvenser bare midlertidige. Og - det fantastiske er at jeg her ”i” verden også er ”i” Kristus og hans rike som representerer oppbygning og evighet.

* Joh 17:9-17
** Grunnkreftene i denne verden – se bl.a. Gal 4:3, Kol 2:8

Ingen kommentarer: