tirsdag 7. juni 2011

”Jeg har hørt om deg!”

Jeg har sagt det selv ved første gangs møte og fått en forlegen respons. Og jeg har hørt de samme ordene sagt til meg – og undret ”hva har du hørt?”

Det er ikke all snakk om andre som er ”baksnakking” – det kan også være det nye kongelig sanksjonerte moteordet ”framsnakking”.

Dagens tekst er et avsnitt som ofte avgrenses til akkurat disse seks versene. Egentlig er det litt pussig for åpningsfrasen etterlater et vakuum:
    ”Fra den dag vi fikk høre dette (?), har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir.”
    Kol 1:9-14
Det er nettopp det Paulus har hørt som gjør at han ber som han gjør. Epafras hadde fortalt ham om den kjærlighet kolosserne hadde i Ånden. Det at de faktisk opplevde og handlet med den kjærlighet som Ånden gir åpnet for muligheten til å gå enda dypere. Det er det som er så spennende med åndelig vekst. Har den først satt i gang, er det ingen grunn til at den noen gang skal stoppe. Det er bare til å be på den ”bølge” som Ånden allerede har satt i gang.

Ingen kommentarer: