onsdag 8. juni 2011

En plass i evigheten

Jeg har sans for reklamekampanjene som har satt fokus på panteordningen.

Er det en i reklamebransjen som driver bevisst med ”snik-evangelisering”?

De assosiasjoner reklamen gir til det kristne håpet er så tydelige at det neppe kan være tilfeldig.

Eller er det ”steinene” som har ropt også gjennom resirkuleringsbudskapet?

Begreper som evighet, evig liv, gjenvinning, pant og et bilde av en person med blikket vendt mot himmelen kan gå rett inn i paulinsk teologi:
    ”Gud er den som grunnfester både oss og dere i Kristus, og som har salvet oss. Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter”
    2 Kor 1:19–22
En pant er noe som kan løses inn. Hva betyr det at jeg har Ånden som pant i hjertet? I Paulus sin tanke, er Ånden den ”første frukt av høsten som kommer”* og ”høsten som kommer” er det evige liv. Fordi jeg har Ånden som pant, betyr det at jeg allerede har evigheten i mitt hjerte. Slik var det fra skapelsen av**, men det gikk tapt ved fallet, ble gjenvunnet på Golgata og for at jeg skal slippe å tvile på at det er sant, har han gitt meg Ånden som pant!

* Rom 8:23
** Fork 3:11

Ingen kommentarer: