torsdag 5. mai 2011

Tilsyn

Etter ni år på folkehøgskole, er ordet tilsyn forbundet med mange følelser. Noen av de virkelige rike øyeblikkene i livet og noen av de virkelig vanskelige. Tilsyn er en del av folkehøgskolens sosialpedagogiske opplegg.

Det er en genial idé:
En fra lærerpersonalet går i miljøet og er tilgjengelig for elevene. Det kan bety deltakelse i moro, praktiske råd, irettesettelse, håndhevelse av regelverk og dype samtaler. Om jeg skulle gi en illustrasjon på hva Peters oppfordring til ledere innebærer, vil tilsyn på en folkehøgskole være nærliggende. Og om jeg skulle forklare en nyansatt i folkehøgskolen hva tilsyn er, da kan jeg knapt finne en bedre arbeidsbeskrivelse enn dette:
    Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet. Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken.
    1 Pet 5:1–4
…men det er ikke bare på en folkehøgskole at det er noen som har behov for litt tilsyn. Kanskje jeg møter en i dag?

Bilde oppe til høyre er Jeløy folkehøyskoles nye logo.

Ingen kommentarer: