onsdag 4. mai 2011

Pussig sammentreff?

Da jeg skrev gårsdagens innlegg visste jeg ikke at Salmen som David Wilkerson refererte til i sin siste blogg stod på ”min” leseplan allerede i dag – da hadde det kanskje vært naturlig å vente med minneordet.

Samtidig lurer jeg på om slike ”pussige sammentreff” er ”tilfeldigheter” eller ”Gudfeldigheter”…

Ved siden av ”den lille bibel” – Joh 3:16, er Salme 23 sannsynligvis noe av det best kjente i Bibelen. Når jeg har lest den sammen med mennesker som virker helt uten kontakt med omverdenen, har jeg flere ganger opplevd at de leser med – ofte til stor overraskelse for deres nærmeste pårørende.

Avslutningsverset er praktfullt:
    Bare godhet og miskunn
    skal følge meg alle mine dager,
    og jeg får bo i Herrens hus
    gjennom lange tider.

    Salme 23
I stedet for ”skal følge meg”, bruker 1930-oversettelsen enda sterkere ord: ”Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg”. Det er ikke jeg som jakter, men godhet og miskunn som jakter på meg. Min oppgave er å jage etter Gud og hans rike, så kommer det andre etter.

Ingen kommentarer: