lørdag 7. mai 2011

Hva angår det deg?

Det har hendt et par ganger at jeg har fått spørsmålet slengt i fjeset. Det har også hendt at det har vært berettiget i den forstand at jeg blandet meg inn i noe som absolutt ikke angikk meg. Andre ganger har jeg følt meg litt trist fordi jeg i mine øyne var oppriktig i min omsorg.

Det har handlet om tilsyn de siste dagene, og hendelsen der Peter gjeninnsettes som hyrde og tilsynsmann etter Jesu oppstandelse etterfølges av en litt underlig episode. Det er sannsynlig at Johannes tar den med for å avsanne et rykte om at han kom til å leve til Jesus kom igjen. Likevel sier den noe viktig om å kjenne grensene for tilsyn. Peter spør Jesus om hva som vil skje med Johannes, og får svaret:
    «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!»
    Joh 21:15-23
Det var ikke første gang at Jesus bremset Peter rett etter at han hadde gitt ham et oppdrag. Peter hadde en tendens til å bli ”menneskelig i det åndelige”. Jeg tror Jesus med en gang så at Peters spørsmål hadde nysgjerrighet og ikke omsorg som kilde. Det er en hårfin balanse. Men Jesu løsning er tydelig: ”Følg du meg!”. Når jeg gjør det tror jeg også at jeg klarer å finne balansen om hva som angår meg og ikke, og da er jeg på god vei til å bli ”åndelig i det menneskelige”.

Ingen kommentarer: