torsdag 7. april 2011

”Korstesten”

Vi lever i et multireligiøst samfunn. Det er mange ”troende” rundt oss og jeg får ofte spørsmål om ikke den ene troen er like bra som den andre. I flere av religionene er det mye god visdom og etiske normer. Gudstro finnes i de fleste religioner – og flere vil også anse Jesus som både profet og forbilledlig menneske.

Hva er det som avgjørende for om det blir en ”kristen” tro og ikke bare en ”religiøs” tro?

I den senere tid har jeg kommet fram til at det ”står og faller” med ”Korstesten”. Paulus sier det helt klart i et vers jeg har kunnet utenat siden jeg begynte å memorere bibelvers som 15-åring:
    For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.
    1 Kor 1:18–25
Det ”toppet” seg da Paulus kom til dette punktet i sin taler. Faraos magikere kunne kopiere undergjerningene til Moses nesten helt til mål. Men det siste tegnet: ”Forbigangen”, kunne ikke kopieres fordi det pekte fram mot korset.

Det er veldig mye i kristendommen som kan ”kopieres”, men det som Jesus gjorde på korset er det ingen som kan kopiere. Derfor tror jeg at ”korset” for alltid blir testen på troens ekthet.

Ingen kommentarer: