fredag 8. april 2011

”Det var da det…

…og itte nå”

Tittelen er fra en av Alf Prøysens bøker og er en samling beretninger fra hans egen oppvekst i Præstvegen på Rudshøgda. Jeg er også kommet i ”mimrealderen”, men er fortsatt opptatt av framtida.

Micael Dahlén har nylig gitt ut boka: ”Nextopia”. Der hevder han at vi ikke klarer å være lykkelige særlig lenge om gangen. Derfor blir framtida en form for dop. Hans poeng er at vi må leve i ”nået”.
skriver Paulus, og peker på et ”nå” som står i kontrast til det som har vært. Nåets mulighet er at jeg kan oppnå rettferdiggjørelse uavhengig av loven. Ved tro finnes det altså et nå som bringer noe nytt og gir håp om en framtid. Jeg vet hvor jeg skal. Det er ingen utopi, men troen hjelper meg å leve akkurat nå.

Ingen kommentarer: