lørdag 9. april 2011

Pygmalion-effekten

...er et begrep som referer til en undersøkelse fra 1965 (Rosenthal) om elevers prestasjoner i forhold til lærernes forventninger. Navnet ”Pygmalion” stammer fra gresk mytologi* og ble nok valgt på grunn av populariteten til teaterstykket og musikalen My fair lady. Stykket handler om professoren som vil skape en ”lady” av en gatepike.

Da jeg leste om denne undersøkelsen for 25 år siden gjorde den sterkt inntrykk. Den understreker viktigheten av bekreftelse av et medmenneske: ”Jeg tror at du kan klare det!”

Også i relasjon til Gud trenger jeg bekreftelse. Den enkleste måten å oppleve bekreftelse på er gjennom min egen bekjennelse. Jesus ble flere ganger bekreftet:
    Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal igjen herliggjøre det.»
    Joh 12:27-36
Denne bekreftelsen kom etter at Jesus hadde bekjent at han måtte gjennomføre det han var kommet for å gjøre. At hans egen far bekreftet at han trodde at han kunne klare det må ha gitt en enorm styrke på veien. Jeg tviler på at Vårherre kalte det ”Pymalion-effekt”, men at han bekreftet Jesus på denne måten viser hvor viktig det er. For meg stadfester det at jeg blir bekreftet gjennom bekjennelse, og da blir det veldig viktig hva jeg bekjenner.

* Se: Pygmalion-effekten

Ingen kommentarer: