fredag 22. april 2011

Hans og mitt


Det er ”Good Friday” – jeg liker det bedre enn ”Langfredag”, og når jeg om noen timer går på talerstolen for å forkynne her i Nässjö, kommer korset til å være i fokus. I fastetiden har det vært flere refleksjoner rundt tekstene om korset, og tankene jeg delte i ”Korstesten” slipper ikke taket. Det er viktig.

Men jeg har også en utfordring, og den er en del av evangeliet som ikke er så populært å tale om:
    Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg….»
    Matt 16:24
Her er det tre sentrale ord:
    1) Selvfornektelse
    2) Korsbæring
    3) Etterfølgelse
Ingen av delene er ”lettvint”, men det er en del av livet som disippel. Jeg er enig med dem som hevder at vi lenge har gjort det vanskelig å komme inn i en menighet og lettvint å være disippel. Nå tror jeg det er blitt lettere å komme inn i mange av menighetene. Utfordringen vi har nå er å få mennesker til å ta imot Jesu utfordring. For meg innebærer det blant annet å ta ”mitt” kors opp.

Langfredagens tekst: Luk 22:39-23:46

Ingen kommentarer: