fredag 29. april 2011

"153"


Et tilfeldig tall?

Neppe!

Men hva betyr det da?

Dersom du er interessert i den dypere mening som synes å ligge i alt Johannes skriver, har du sikkert fundert på hvorfor han oppgir antallet fisk som disiplene dro opp på Jesu befaling. Og – det har vært mange teorier. De fleste av dem kan virke ganske søkte. Den mest interessante er at tallet har sin bakgrunn i at en gresk zoolog fra den tiden opplyste at tallet på alle kjente fiskearter var 153*. Dersom Peters fiskedrett etter oppstandelsen også er en profetisk handling og bekreftelse på at han og disiplene var kalt til å bli menneskefiskere, er det en fascinerende tanke at alle kjente ”arter” skal sankes inn.

Men i og med at Johannes har valgt å skrive en ”redigert” utgave av Jesus-hendelsen der han har gjort et forsiktig utvalg av både undre, ord og undervisning, kan det godt være at han har behov for å ”legge igjen” små legitimerende spor. Tallet på fisk kan være et slikt eksempel. At kledet som Jesus hadde hatt på hodet mens ha lå i graven var sammenrullet og lå på et annet sted enn linklærne, er et annet.

Johannes evangeliet er spennende - og i dag og fram til torsdag skal jeg undervise i det for kadettene ved offisersskolen i Moskva.

Dagens tekst: Joh 21:1-14
* Jfr. Skaaheim: ”Johannesevangeliet” Lunde 1990 s. 353

Ingen kommentarer: