tirsdag 15. februar 2011

Skattejakt

På videregående hadde jeg en norsklærer som var veldig opptatt av at vi skulle lese ”mellom linjene”. Det gjaldt både prosa og poesi. Oppfordringene hennes var en god hjelp til å trenge inn i nye tekster.

Bibelens lengste salme har et sterkt fokus på Guds ord. Der ber salmisten slik: Bønnen inneholder en klar erkjennelse av at ”ordet” inneholder mer enn bare det som ”fysisk” står skrevet. Som bibelleser er dette også min daglige bønn: La meg se de underfulle tingene! Det er en kontinuerlig jakt og skattene er mange!

Ingen kommentarer: