onsdag 16. februar 2011

Pugging

Ordet ”memorering” er mindre belastet enn ”pugging”. Derfor bruker jeg det når jeg underviser, men det er to sider av samme sak. Opp gjennom årene har ”puggeskolen” blitt angrepet og vi identifiserer oss og føler med små ”Mariuser”1 og ”Jonaser” 2.

Som ”pedagog” er jeg opptatt av at evnen til å reflektere og anvende kunnskap i eget liv er viktigere enn å kunne gjengi en stor mengde faktakunnskap. Jeg har likevel ingen problemer med å se at jeg har hatt stor nytte og glede av det meste av det jeg har pugget både av språk og tekster.
Derfor har jeg sans for dagens oppfordring:
    Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.
    5 Mos 6:1–9
Her er det mange gode råd for den som vil memorere. Jeg har erfaring med dem alle sammen. Bare spør Magna som bl.a. har måttet tåle at toalettveggene har vært ”tapetsert” med greske bøyningsmønstre.
Og mange kan vitne om at hvert eneste memorerte bibelvers er en kjærkommen skatt!

1 Alexander Kielland: Gift
2 Jens Bjørneboe: Jonas

Ingen kommentarer: