torsdag 17. februar 2011

Musikkstil

Sangen og musikken vi bruker i menigheten vekker alltid følelser. Den norske kirke sliter med å enes om en ny salmebok. Den nye sangboka vi bruker i Frelsesarmeen er jeg veldig begeistret for selv, og jeg hører stort sett positive kommentarer om den.
At Guds ord åpner for et mangfold av stilarter viser dagens utsagn:
    ”…syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.”
    Kol 3:12–17
Når det gjelder valg av musikkstil er det ”hjertet” bak som teller for Gud. Dersom jeg merker denne inderligheten trives jeg med alle stilarter – også dem som i utgangspunktet er fremmede for meg. Som det meste i Guds rike, er også sangen og musikken en ”hjertesak”.

Ingen kommentarer: