tirsdag 11. januar 2011

En positiv gjeldspost

Jeg har en generell frykt for gjeld. Ikke slik å forstå at jeg ikke våger å ta opp et lån, men det må være av en slik art at jeg til enhver tid kan innløse det.

Det finnes riktig nok en et område hvor jeg alltid vil bli stående i gjeld:
    Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.
    1 Joh 4:7–12
Men denne gjelden tynger ikke. Den er en positiv drivkraft i livet. Uten den kunne jeg ikke ha sagt ”ja” til å tale på fellesmøtene i Kristiansand denne uka. Uten den ”er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.*
Må Gud gi at det aldri skjer – verken denne uka eller noen gang. Gjør det gjerne til et bønneemne for meg og for alle som vil formidle budskapet om Guds kjærlighet.

* 1 Kor 13:1

Ingen kommentarer: