fredag 14. januar 2011

Den som vil

Den frie vilje er en fantastisk gave fra Gud. Det betyr at han også tillater at jeg velger ham bort. Etter å ha valgt å vandre med ham i 40 år og sett at det å følge hans vilje gir størst velsignelse, skulle jeg gjerne ha gitt ham viljen min 100%. Kanskje det er det som kalles full overgivelse?

At det ikke er lett – det vet Gud fordi han opplevde det selv i Jesus i Getsemane. Han måtte bli prøvd i alt, også i dette med å ha en egenvilje. I bibelens siste kapittel kommer igjen innbydelsen til den som vil:
  Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann uten betaling.
  Åp 22:16–17
Dette er noe av det som det er lett å si ”ja” til. Skulle ønske det var mange flere som klarte å si ”ja”. Om de gjorde det, ville de oppdage at fortsettelsen ble lettere, aldri enkel, men spennende:
  Den enkle stille bønnen som åpner Herrens vei,
  er bønnen: La din vilje skje!
  Og den som ber om dette, vil ikke lett gå lei,
  men stadig overraskes og stadig undre seg.
  For, Herre, det er spennende å be:
  La din vilje skje!

Ingen kommentarer: