onsdag 15. desember 2010

La meg forklare…

Når vi opplever at omgivelsene ikke forstår, virker det som om de fleste mennesker har et iboende behov for å forklare. Det er en kunst å forklare uten å virke påtrengende eller ”ovenfra og ned”. En slik forklaring oppnår oftest bare aggresjon. Det vet jeg – både som giver og mottaker av forklaringer.

Paulus begynner et avsnitt med disse ordene: Han forsøker å forklare den kristnes forhold til loven. Det er ikke lett. Det skapte diskusjoner den gang – Paulus diskuterte til og med seg selv. Temaet kan skape heftig debatt også i vår tid.*

Paulus bruker bildet med mennesket som slave under grunnkreftene i verden og at Jesus kommer og kjøper oss fri slik at vi igjen kan bli Guds barn. Et Guds barn er også arving. Så langt er forklaringen krystallklar. Det som fortsatt ikke er helt klart for meg er det Paulus skriver om å være myndig. Jeg er allerede arving, men er jeg allerede myndig slik at hele arven er min nå, eller er jeg bare delvis myndig så lenge jeg lever under forgjengelighet i denne verden?

Uansett tror jeg at jeg bruker for lite av den myndighet jeg allerede har mottatt i kraft av være Guds barn. Men, Paulus, jeg skulle gjerne latt deg forklare enda mer selv om også du bare så som i et speil.

* Jfr En ny "evangelierevolusjon"

Ingen kommentarer: