tirsdag 14. desember 2010

En profetisk nøkkel

Jeg har alltid vært opptatt av det profetiske. Her er noen av grunnene:
  1) Bibelen er profetisk

  2) Gud har brukt mennesker til å komme med profetiske budskap inn i mitt liv.

  3) Bibelen oppfordrer:
  Vær ivrige etter å tale profetisk *
Jeg har ofte hevdet at vi er for passive når det gjelder Åndens gaver. Vi har en tendens til å tenke at det utelukkende handler om re-aksjon på Åndens tilskyndelse, men Bibelen skriver også om pro-aksjon.
Proaktivitet betyr ikke at jeg går foran Ånden, men at jeg er aktiv i min søking. I den profetiske skole som jeg fortsatt går i tar jeg med meg understrekningene i dagens tekst:
  Denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, pekte fram mot, og hvordan den tiden ville bli. For Ånden vitnet om Kristi lidelser og den herlighet som siden skulle komme. Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv, men dere de tjente med sitt budskap. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den hellige ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er noe som selv engler lengter etter å se inn i.
  1 Pet 1:10–12
* 1 Kor 14:39

Ingen kommentarer: