fredag 10. desember 2010

Individuelle svar!

Finnes det noe i evangeliet som passer det postmodernistiske mennesket? Jeg tror overskriften passer. Det er belegg for at du og jeg får forskjellig svar på samme spørsmålet.

Dersom det tas ut av sin sammenheng kan det tolkes som at Bibelen godkjenner ”individuell tilpasning av objektive sannheter”, men det er å trekke det for langt. var den umiddelbare responsen på Døperens forkynnelse. De som spurte fikk svar som utfordret svakheter i deres karakter.

Det er det som er så spennende med å følge Jesus og våge å stille de ”rette” spørsmålene. Jeg undres på om jeg noen gang kommer til å mangle utfordringer?

Ingen kommentarer: