tirsdag 23. november 2010

Mysteriets hensikt

Jeg vil komme med en liten påstand: Dersom evangeliets mysterium ble helt borte ville troens betydning forsvinne. Hva ville da skje med de andre ”konstantene” håp og kjærlighet? Er det ikke nettopp mysteriet som danner grunnlaget for å kunne håpe, elske og tro?

Selv om Paulus ser mysteriet åpenbart i Jesus, er ikke det ensbetydende med at han har grepet eller forstått hele mysteriet*, men han ser mysteriets hensikt:
    Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling er dette mysteriet blitt kunngjort for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro.
    Rom 16:25–27
…og jeg spissformulerer som alltid ”lydighet = tro”. Tro uten lydighet blir fort flyktige følelser. Troen som ikke blir synlig i lydig handling blir ikke troverdig. Og ikke minst: ”Ulydighet” fører til at det stilles spørsmål om tro. Dette ble fantastisk godt formulert av fredagens "ukjente" gjest i ”Nytt på nytt”: ”De som tror på Gelius, tror ikke, og de som ikke tror på Gelius, tror”.

* Se f. eks. Fil 3:12 og 1 Kor 13:12

Ingen kommentarer: