mandag 22. november 2010

Ransakingsordre!

Det er nesten umulig å se en krim på TV uten at spørsmålet om ransakingsordre kommer opp. Uten en slik fullmakt bryter politiet loven dersom de går inn i en mistenkts leilighet.

Som min Skaper mener jeg at Gud kan ta seg til rette som han vil, men han velger ikke å gjøre det. Jeg har ofte sagt at Den hellige ånd er en ”gentleman”. Han kommer ikke lenger inn i min sjels hus enn jeg tillater.

Derfor blir det på mange måter feil å be: ”Gi meg mer av din Ånd!”
Gud har allerede utøst sin Ånd. Han har gitt den til alle – inkludert meg og deg. Da blir det riktigere å be: ”Hjelp meg å gi mer av meg selv til deg!”
Eller å gi ham full ransakingsfullmakt slik David gjorde:
    Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
    prøv meg og kjenn mine tanker.
    Se om jeg er på den onde vei,
    og led meg på evighetens vei.

    Sal 139:23–24

Ingen kommentarer: