lørdag 11. september 2010

Vite og ikke ville

”Men dere ville ikke” sa Jesus etter at han hadde fortalt om sitt forsøk på å samle Jerusalems innbyggere inn under sin beskyttelse som en høne samler kyllingene under vingene sine* De visste, men ville ikke.

”Men dere ville ikke” sa Jesaja etter at han hadde formidlet Guds tilbud:
  Så sa Herren Gud,
  Israels Hellige:
  «Hvis dere vender om
  og holder dere i ro,
  da skal dere bli frelst.
  I stillhet og tillit skal deres styrke være.»
  Men dere ville ikke.

  Jes 30:15-18
Når vi vet hva som er hensikten, blir det et spørsmål om vilje. Det var en utfordring for 2700 år siden og for snart 2000 år siden. Det har vært kirkens utfordring til alle tider. Du vet, Jostein, – hver dag blir det et spørsmål om du vil.

(Se: Vite og ville)

* Matt 23:37

Ingen kommentarer: