fredag 10. september 2010

Vite og ville

”En konstant hensikt er hemmeligheten til suksess”
sa Benjamin Disraeli.

Hvorfor er jeg med i Frelsesarmeen?
Fordi hensikten, vår misjon, er så tydelig. Etter min mening har vi ingen bedre definisjon av dette enn den John Gowans formulerte:
  • Save Souls
  • Grow Saints
  • Serve Suffering Humanity *
Dagens bibelord forteller om en Far som vet hva vi trenger og som vet hva han vil:
Min Fars rike er ikke av denne verden, men det er i denne som en forsmak på den neste. Så lenge vi vet hva Gud vil, og hvilket oppdrag han har gitt oss skal vi få se Guds rike både her i tiden og i evigheten. Vi har ett evangelium for begge verdener!

* Det er vanskelig å finne en god oversettelse, men Gowans definerer oppdraget som:
- Sjelers frelse - De helliges disippelgjøring - Tjeneste for en lidende menneskehet.

Ingen kommentarer: