torsdag 9. september 2010

Et vakkert bilde

Det var noen som stusset over at jeg som ungkar og nyutnevnt løytnant hadde en stor plakat på rommet av en ung kvinne som ammet et liten baby. For meg handlet det ikke om erotikk, men om et bilde på fullkommen trygghet og ro. Slik betrakter jeg det fremdeles, og i dag vet jeg at bildet også finnes i Bibelen:
  jeg har brakt min sjel til ro
  og gjort den ganske stille,
  som et lite barn hos sin mor
  når det har stilt sin tørst;
  slik er min sjel i meg.

  Sal 131:1–3
Det er et vakkert bilde, og David setter det i sammenheng med å vente på Herren. Der er det fullkommen trygghet og ro. Temaet går også igjen i Salme 42 – noe denne lovsangen uttrykker:
  Som en hjort lengter etter vann,
  jeg lengter etter deg
  Bare du gir meg trøst og ro,
  hos deg min Gud vil jeg alltid bo.

Ingen kommentarer: