onsdag 8. september 2010

Der oppe og her nede

Jeg skriver rett som det er om logikk og tro. Noen ganger er de sammenfallende – andre ganger må logikken legges til side og jeg må bare stole på Guds ord og Den hellige ånds ledelse. Paulus bruker logikk i sin formidling av evangeliet, og det han sier i dag synes jeg er helt logisk:
    Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.
    Kol 3:1-2
Før i tiden – i de typiske pietistiske vekkelsestradisjonene, var det mye fokus på himmelen. Folk var ”himmelvendte”, og det var sikkert mye bra med det, men av og til ble det ble det (muligens helt korrekt?) oppfattet som en flukt, eller et fluktønske, og da blir det feil. Vi er i verden, men ikke av verden. For å si det med William Booth: ”Frelsen er for ’begge verdener’!”

Men dersom jeg skal lykkes med en slik formidling trenger jeg alle himmelens ressurser. Da må sinnet være vendt dit, samtidig som jeg er ”hjertelig tilstede” i verden. Jeg har sagt det mange ganger: Problemet er ikke at vi er så himmelvendte at vi ikke duger til noe på jorden, men at vi er så jordvendte at vi ikke duger til noe i himmelen. Dersom ikke himmelens ressurser benyttes sliter jeg meg ut i pliktoppfyllelse uten resultater.

Ingen kommentarer: