fredag 3. september 2010

Vekstgrunnlaget for mais

Jeg har så langt bare vært på en disputas. Det var da min svoger, Per Ivar, disputerte og ble Dr. Agric. Han la fram resultatene fra et feltarbeid i Tanzania. Der hadde han forsket i planter som kunne binde jorda og hindre erosjon i regntiden samtidig som de ikke konkurrerte med maisplantenes nitrogenopptak. Selv om det var interessant å høre på, har du fått med deg alt jeg forsto av det hele. Planter er ikke mitt felt.

Da jeg nylig underviste om Åndens frukt, brukte jeg bildet med å ta vare på den fruktbare jorda. For at det skal bli frukt, er vi avhengig av at frø faller i god jord. Da er vi også avhengig av at jorda ikke eroderer når det stormer som verst rundt oss. Vi trenger noe som ”binder” jorda uten at dette suger all næring. Det er flere skriftsteder som snakker om ”støttende bånd” og her er et:
    Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen.
    Kol 3:12–17
Dersom denne kjærligheten skulle komme fra meg, ville den suge næring i stedet for å bidra til frukt. Heldigvis står det ikke ”vis kjærlighet” eller ”vær kjærlig” som om det var avhengig av min menneskelige evne til å elske. Det står: Kle dere i kjærlighet!

Jesus er kjærlighet. Jeg er ”døpt til Kristus” (d.v.s. død og oppreist med ham) og derfor er jeg ”kledd i Kristus” *. Med andre ord er jeg kledd i en kjærlighet som binder den gode "jorden" når det stormer og muliggjør at det kan vokse frukt. Den kjærligheten er fullkommen og gir næring i stedet for å oppta den. Slik er Guds forunderlige rike.

* Gal 3:23

Ingen kommentarer: