torsdag 2. september 2010

En profetisk bønn

Jeg blir alltid fascinert når jeg leser tekster fra det gamle testamentet som framstår som klart profetiske og som derfor blir en ”oppkvikker” i troslivet. Slik er det med dagens bibelord:
  Send ditt lys og din sannhet,
  la dem lede meg
  og føre meg til ditt hellige fjell,
  til dine boliger.
  Så kan jeg gå til Herrens alter,
  til Gud, min glede og jubel,
  og synge din pris til lyren,
  Herre, du min Gud.

  Salme 43:3-4
Det profetiske i denne bønnen fikk sin oppfyllelse da Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom til verden. (Joh 1:9) – og det var også slik han omtalte seg selv: ”Jeg er verdens lys” (Joh 8:12) og ”Jeg er ….sannheten” (Joh 14:6).

Det er kun han som kan føre meg til Gud (Joh 14:6). Det er kun han som har åpnet veien inn til Herrens alter (Mark 15:38). Det er kun han som kan gjøre min glede fullkommen (Joh 15:11).

Det er ikke rart at jeg for lyst til å ta fram ”lyren” å synge:

Ingen kommentarer: