mandag 2. august 2010

Kollektiv hellighet

Det er vanskelig å slippe tempelallegorien - ikke minst fordi den brukes både individuelt og kollektivt nivå. Det er ikke bare vi som enkeltmennesker som hver for oss er et Herrens tempel, men sammen utgjør de troende et tempel:
  For Guds tempel er hellig, og dette tempel er dere.
  1 Kor 3:17
Peter følger opp denne tanken:
  Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus.
  1 Pet 2:5
En av farene med jakten på hellighet er at vi kan bli for "innadvendte": ”jeg” søker velsignelsen, ”jeg” kjemper kampen, ”jeg” alene med min Gud. En titt i hellighetsseksjonen i Frelsesarmeens sangbok (fram til 2010) bekrefter dette fokuset. Det er et svært viktig aspekt, for all forandring begynner med den enkelte, men det er ikke målet. Guds nærvær skal strømme fra det aller helligste gjennom den troende til de ”helliges samfunn” til verden. Slik at det endelige målet nås:
  For jorden skal fylles
  med kunnskap om Herrens herlighet,
  likesom vannet dekker havbunnen.

  Hab 2:14

Ingen kommentarer: