søndag 1. august 2010

”D”

I dag står ”D” for tre ting:

1) D for romertallet 500
Jeg ”jubilerer” med innlegg nummer 500 på hovedbloggen, og det er muligens et utslag av:

2) D for Dedikert talent
I går nevnte jeg Åndens gaver, og i fortsettelsen av det vil jeg si noen ord om ”talent”. Et talent er en gave, men ikke en Åndens gave. Et talent kan innvies (dedikeres) til Gud og utgjøre en viktig ressurs i Hans rike, men jeg kan velge å ta talentet tilbake og bruke det utelukkende i egen interesse. En nådegave er Åndens gave, og vil for alltid tilhøre ham.

I den grad det å skrive er et av mine talenter, er det et paradoks. Jeg skrev dårlig både i grunnskolen og på videregående. Det samme gjaldt språk generelt. Det lille som var av talent på disse områdene lå som et understimulert frø og ventet på at jeg skulle få lys over hvor nyttige redskaper de er i Guds rike. Det lyset kom etter hvert.
Men selv om et talent, en nådegave eller et ”hellig liv” er ”dedikert” skal det utvikles ved at det kommer til ”anvendelse”
    Derfor vil jeg minne deg om dette: Tenn på ny den nådegave fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min håndspåleggelse!
    2 Tim 1:6
Det hjelper lite å ha verdens flotteste bil dersom den bare står parkert. Den er et redskap som er skapt for å brukes. Nådegaven er gitt, talentet ligger latent, Den hellige ånd bor i meg, men det er jeg som sitter med tenningsnøkkelen. Å bruke den handler om:

3 D for disiplin
Disiplin er del av en dedikert disippels design. Det gir resultater både i eget og andres liv.

Ingen kommentarer: