onsdag 31. mars 2010

Ikke helt som planlagt

”…og de ble enige om å gripe Jesus med list og få ham drept. «Men ikke i høytiden,» sa de, «for da kan det bli uro i folket.»
Matt 26:1–5

Det er øverstepresten og hans rådgivere som beslutter dette. I dag har jeg noen tanker som jeg alltid finner like utfordrende for min egen del. Var Kaifas og hans råd i Guds vilje med sine beslutninger – ikke i kraft av sin åndelige innsikt, men i kraft av at de var innsatt i et ”embete”?

Det er bibelsk belegg for å tenke slik: Da Kaifas utbrøt: Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne , kommenterte Johannes: Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. *

Jeg tror det var viktig for Gud at det skulle skje i høytiden, nettopp for at det som hendte med Jesus skulle knyttes opp mot det som skjedde i Egypt under ”den første påske” **. Når et menneske, slik som Kaifas, har gått inn i en tjeneste for Gud, og oppriktig ønsker å gjøre Guds vilje ***, da er det ikke alltid det går helt slik vi planlegger selv, eller at rekkevidden av hva vi sier og gjør er noe vi selv kan begripe.

* Joh 11:51
** Den første påske: 2 Mos 12
*** Jeg velger å tro det om Kaifas også!

Ingen kommentarer: