fredag 26. februar 2010

Et dumt spørsmål?

Gjennom hele livet har jeg hørt at ”ingen spørsmål er dumme”, og som oftest er det sant.

Jakob kjempet med Gud og vant hans velsignelse. Etterpå ønsket han at motstanderen skulle si navnet sitt. Responsen var: Gud, eller den som representerte ham, mente sannsynligvis at det var nok for Jakob å vite at han hadde hatt et møte med Gud og blitt velsignet. I mitt Gudsforhold har jeg forsonet meg med at det er ikke alt jeg trenger å vite eller forstå. Det er lov å stille spørsmål, men ofte virker de mer forstyrrende på meg enn på Vårherre.

Ingen kommentarer: