lørdag 20. februar 2010

Enda et krigsrop

I går skrev jeg noen tanker om desperasjonen bak Guds rop til Adam. På mange måter er ropet et fortvilelsens kjærlighetsrop til Adam og et krigsrop mot synden og dens konsekvenser. I beretningen om Kain og Abel er det syndens konsekvenser som roper tilbake til Gud: Jeg overbevist om at det er mye som roper til Gud fra jorden også i vår tid, og jeg er like overbevist at han sier til ”dem som har ører””Hør!”
Det er mange som gjerne vil ”høre” Gud i dag, men det forplikter. Om jeg er villig til å påta meg en slik forpliktelse vises blant annet ved i hvor stor grad jeg allerede forplikter meg på Guds skrevne ord. Det utfordrer!

Se også:
Ondskapens problem

Ingen kommentarer: