tirsdag 29. desember 2009

Mimrealderen

Jeg liker fortsatt å oppleve nye ting, men er ikke flau for å innrømme at jeg liker å mimre også. Et uskarpt bilde fra et ”alternativt 1. maitog” i Tromsø i 1974 vekker minner. Det var engasjement for Jesus og det ufødte liv - Jeg er karen med ”ruteklær”, mikrofon og høyttaler.

Jeg håper at jeg kan holde balansen og verdsette minnene uten å bli hengende fast i dem:
  Jeg vil minnes Herrens velgjerninger
  og prise ham for hans storverk,
  for alt det Herren har gjort for oss,
  for den store godhet
  som han i all sin nåde og miskunn
  har vist mot Israels ætt.

  Jes 63:7-9
sier profeten i dag. Jeg takker Gud for ”gamle” velsignelser, men er samtidig klar for nye. Det ligger en velsignelse i å ”telle velsignelsene”, og det er viktig så lenge de gir mersmak og peker framover og ikke bakover. De kan jo minne meg om å bevare engasjementet for Jesus og livets ukrenkelighet – det siste er fortsatt under angrep.

Ingen kommentarer: