mandag 28. desember 2009

Alltid i Tempelet

    Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag.
    Luk 2:36-38
Det er Anna som beskrives på denne måten. Enken på 84 år som fikk se Jesus som åtte dager gammel i Templet.

Jeg forlater heller aldri tempelet – ikke før Jesus henter meg hjem. Det er fordi jeg er et Herrens tempel (1 Kor 3:16), og fordi Herrens Ånd bor i meg kan jeg tilbe ham i ånd og sannhet helt uavhengig av geografisk sted eller en fysisk bygning (Joh 4:23-24).

En vidunderlig tanke og et evig mysterium!

Ingen kommentarer: