søndag 27. desember 2009

En ny reformasjon?

Åge Åleskjær hevder at vi trenger en ny reformasjon. Bakgrunnen er at det forkynnes lov og evangelium og ikke bare evangelium. Det er et viktig poeng, men faren for oss som går på den smale vei er at det er kort vei til grøfta på begge sider.
For loven ble gitt ved Moses,
nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Joh 1:17
    Det er godt at nåden kommer før sannheten. Selv om sannheten er frigjørende, kan den virke brutal dersom den ikke sees gjennom ”nådens briller”. Jeg regner med at det er den ”nådeløse lov” Åleskjær vil til livs og ikke sannheten. De fleste kristne ledere støtter nok Åleskjær i hans ønske om å sette folk fri fra loviskhet. Likevel er det elementer av hans forkynnelse på dette området som vekker så pass mye debatt at de til og med har blitt utførlig analysert i en mastergradsavhandling (jfr. Lars Olav Gjørva).
    Det postmoderne mennesket setter spørsmålstegn ved alt som smaker av absolutt sannhet. Jeg tror at det finnes noen absolutter. Jeg tror at Jesus er den absolutte sannhet, og at han kommer til meg kledd i nåde. Når jeg tar det på alvor - reformeres jeg, og jeg tror at det er på det individuelle plan at ny reformasjon må finne sted. Da får vi ”alt det andre i tillegg”.

    Ingen kommentarer: