onsdag 30. desember 2009

Kjøpte rettigheter

I disse dager er det spennende hva som skjer med publiseringsrettighetene til Beatles-låtene som Michael Jackson kjøpte i 1984. Selv om han fikk mer enn ”bare” rettighetene til nesten alt Beatles-materialet (totalt var det ca. 4000 titler i katalogen) måtte han betale en høy pris.

Nå venter tilhengere både av Jackson og Beatles på hva som kommer til å skje når "boet" gjøres opp.

Det ble betalt en høy pris for min rett til å være et Guds barn også:
    Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.
    Gal 4:4–7
Boet er alt gjort opp. Å vite at barneretten er kjøpt og betalt gjør meg ydmyk, men det er det jeg er: Et Guds barn!

Ingen kommentarer: