lørdag 31. oktober 2009

Når behovet for sol er borte

…det virker som en umulighet. Alt dreier seg jo bokstavelig talt om solen. Kanskje det nettopp er derfor at vi i bibelens siste kapittel leser:
    Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem…
    Åp 22:1-5
Når Herren en gang skal gjøre all ting nytt vil også alt bokstaveligtalt dreie seg om Ham. Han er lys (1 Joh 1:5). Mennesket er kommet hjem til ham som er deres rette element. En flott tanke innfor Allehelgensdag!

Ingen kommentarer: