fredag 21. august 2009

Oppskriften

”Dessverre kan dere ikke få oppskriften for den er hemmelig” – det er ergerlig når man får en slik beskjed. ”Hva skal vi gjøre?” spurte folket etter å ha lyttet til Peters tale på pinsedagen. De fikk oppskriften. Den er ikke hemmelig, men den er et mysterium:
    «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»
    Apg 2:37–41
Oppskriften er fortsatt gyldig, og den virker. Utfordringen i dag er at det forkynnes tilgivelse uten omvendelse. Derfor er jeg redd at William Booths endetidsprofeti er i ferd med å gå i oppfyllelse. Oppskriftens ingredienser må være med. Hvis ikke får jeg ikke del i løftene. Omvendelse og dåp – en død og oppstandelse med Kristus fører til tilgivelse og liv i Den hellige ånd!

Ingen kommentarer: