torsdag 13. august 2009

Autoritetstegnet

Det er et interessant svar Jesus gir på spørsmålet: ”Kan du vise oss et tegn på at du har rett til å kaste forretningsvirksomheten ut av templet?” At tilhørerne misforstår hans svar:
    «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager.»
    Joh 2:13-22
er i seg selv morsomt, men jeg skal la det ligge denne gang. Det han sier er: ”Det at jeg kommer til å stå opp fra de døde er det tegnet på min autoritet!”.
Hva er tegnet på din autoritet Jostein? Den eneste autoritet som holder er at jeg er død med Kristus og oppreist med ham.

Ingen kommentarer: