fredag 14. august 2009

”Rett til forandring forbeholdes”

Jeg pleide alltid å få dette med i menighetens månedsprogram. En liten forsikring dersom noe uforutsett skulle dukke opp. Det har hendt at jeg har vært nødt til å gjøre en endring. Noen av forandringene var ikke alltid like populære hos alle. Da er det godt å ha en Gud som ikke forandrer seg – eller har vi det?

Jona opplevde at Gud forandret plan – ja, han forutså at han kom til å gjøre det:
    ”For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og at du kan endre din plan”
    Jona 4:1–11
Det var derfor han forsøkte å rømme fra befalingen om å profetere over Ninive. Gud forandrer ikke karakter – det er derfor han kan endre en beslutning når menneskene omvender seg. Det er på grunn av hans nåde, barmhjertighet, langmodighet og rikdom på miskunn at vi fortsatt lever i en nådetid. Jeg håper at jeg som har funnet nåde, kan klare å få flere til å ta imot den samme nåden mens det ennå er tid.

Ingen kommentarer: