tirsdag 14. juli 2009

Store forsamlinger

”Små forsamlinger ødelegger store tjenester”. Utsagnet blir tillagt en internasjonalt kjent TV-pastor. Det er sikkert elementer av sannhet i et slikt utsagn, for det er hevet over tvil at når mange kommer sammen skapes det en atmosfære av forventning. Som predikant vet jeg hvor viktig det er at forsamlingen er i forventning til Herren. Men er forventningen til stede, spiller forsamlingens størrelse liten rolle.
  Jeg forkynte budskapet om frelsen
  i den store forsamling.
  Jeg lukket ikke mine lepper;
  Herre, det vet jo du.
  Din rettferd holdt jeg ikke for meg selv,
  jeg talte om din troskap og frelse.
  Din miskunn og sannhet forkynte jeg
  i den store forsamling.

  Salme 40:7-11
Det er David som sier dette. Jeg ber om at jeg må være i stand til å si det samme – uavhengig av forsamlingens størrelse. Jesus forkynte budskapet om frelsen for ett menneske og i forsamlinger som antakelig var større enn 20.000.

Ingen kommentarer: