onsdag 15. juli 2009

Sola fide?*

Vanskelige Jakob! Jeg har skrevet om deg før, og dine spissformuleringer utfordrer viktige læresetninger i den evangeliske kirke: Det du utfordrer er neppe at vi blir rettferdiggjort ved tro alene, men at det nye livet må få konsekvenser for vår atferd. Det må forventes at ”vårt lys skinner for menneskene, så de kan se de gode gjerningene vi gjør, og prise vår Far i himmelen!”
(Matt 5:16).
Hvis det er det du mener, er du på linje med Mesteren selv. Uteblir de gode gjerningene er det sikkert på sin plass å stille spørsmål ved troens helse.
- - - - - - - - - - - - - - -

Se også ”Jakobs brev” og ”Under anklage”
* Sola fide = "troen alene"

Ingen kommentarer: