lørdag 18. juli 2009

Fanklubb

Dersom det er noe eller noen jeg liker – hvilke konsekvenser får det?
Bildet - Se: Løve med agenda

Om de første kristne het det:
    De sang og lovpriste Gud og var godt likt i hele folket.
    Apg 2:42-47
Av og til føles det slik i Frelsesarmeen også: Vi synger og det hender at det tar av og blir lovprisning, og vi er ”godt likt i hele folket”(!) Dette er én side av å være ”godt likt”. En annen side kan beskrives med forholdet jeg har til kona mi. Jeg liker henne veldig godt. Jeg ønsker å sette mål, legge planer og gjøre ting sammen med henne. Faktum er at jeg ikke kan tenke meg å leve uten henne.
Tilbake til Frelsesarmeen. På bakgrunn av at vi er ”godt likt” er det et paradoks at ikke flere vil ”leve” sammen med oss, identifisere seg med våre mål og planlegge hvordan vi sammen kan nå dem. Har det sammenheng med at de verdier som de kristne sto/står for ubevisst fungerer som en legitimering av oss som menneskehet? Vi kan jo ikke være så ille likevel når det finnes noen som gjør ”godt”. I den grad våre gjerninger gjenspeiler Guds godhet, ønsker jeg, som Paulus (Rom 2:4), at det må drive mennesker til omvendelse – og ikke bare føre til at de starter en ”fanklubb”.

Ingen kommentarer: