fredag 19. juni 2009

Splittelse

Som ung offiser ble jeg veldig fascinert og inspirert av en sveitsisk kollega. Kurt Wenger var i Emmental i syv år og opplevde radikal vekst. Da han kom til korpset var det to soldater på velkomstmøtet, og i følge ham selv ble hans første oppgave å rydde opp i splittelsen i korpset. Deretter tok han en rekke utradisjonelle grep, og Herren lot det lykkes for ham.
Splittelse er en av satans mest brukte metoder. Gud leger og føyer sammen. Satan splitter og bryter ned. Der Jesus kommer til, følger satan etter:

Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av ham.
Joh 7:37-44

Jeg har av og til hatt moro av at det kunne være splittelse i et korps med to soldater, men faktum er at dersom jeg vil følge Jesus vil satan forsøke å gjøre det slik at jeg kommer i konflikt med meg selv. Jakob kaller for eksempel spenningen mellom tro og tvil for splittelse, og at et splittet menneske ikke kan vente å få noe fra Herren (jfr Jak 1:5-8).
Det finnes en kur:
Den er beskrevet i begynnelsen av dagens bibelord: Å ta imot Jesu innbydelse om å komme og drikke av Ånden. Jo oftere det skjer, jo større er sjansen for å unngå splittelse både relasjon til seg selv og andre.

Ingen kommentarer: