søndag 14. juni 2009

Gud, Tommy & Tiger’n

Tommy roper til Vår Herre:


Han har bedt om en helt spesiell "propell-lue" – og bønnesvaret uteblir. Du kan lese hele stripa HER . Av og til tenker jeg at Gud må ha lyst til å rope tilbake til menneskene med akkurat de samme ordene: ”Hei, hva er det egentlig som skal til?”
Han har gitt oss så mange grunner til å tro: Skaperverket, samvittigheten, frelseshistorien slik den beskrives i Bibelen, vitnesbyrdet til ”en sky av vitner” opp gjennom kirkehistorien og en tilhengerskare som utgjør den største religion i verden. Hva er det egentlig som skal til?

Den rike mannen snakket til Lasarus som etter sin død hadde blitt båret til Abrahams fang. Han ønsket at Lasarus skulle stå opp igjen fra de døde for å advare mannens brødre. Abraham svarer:

'De har Moses og profetene, de får høre på dem.' Han svarte: 'Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.' Abraham sa: 'Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.'»
Luk 16:19-31

… og vi har Jesu oppstandelse og Den hellige ånd virksom i blant oss. Jeg forstår Tommy. Jeg forstår om Gud har lyst til å bli som Tommy.

Ingen kommentarer: