mandag 15. juni 2009

Gi meg et fast punkt,

og jeg skal flytte jorden, sa Arkimedes. I en verden hvor forandringshastigheten er i stadig akselerasjon har menneskets behov for et fast punkt også økt. Kanskje vi likevel må gå tilbake i tid for å finne nøkkelen til et fast punkt. David beskrev frelsen som et fast punkt:
    Min frelse og min ære
    har sin grunn i Gud.
    Han er mitt faste fjell,
    jeg søker tilflukt hos ham.

    Salme 62:8-13
…og Jesus fortsetter: Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. (Matt. 7:24), og Paulus omtaler Jesus som en grunnvoll (1 Kor 3:11). Det faste punktet er altså innenfor rekkevidde, og på mange måter har de som har funnet dette punktet gjennom de siste 2000 år flyttet jorden. Det den er og det den kan tilby er ikke lenger det viktigste. Det er godt å ha et fast punkt!

Ingen kommentarer: