tirsdag 16. juni 2009

Sensasjon som metode

Jeg er stolt av å tilhøre en bevegelse som ble grunnlagt av en som brukte sensasjon som metode. Jeg tenker da på Jesus, og jeg tenker på en av hans etterfølgere: William Booth. William tok i bruk siste nytt i moderne teknologi for å fange menneskers interesse. Som 75åring brukte han bilen – ikke bare som framkomstmiddel, men som et middel til å tiltrekke oppmerksomhet. Når folk hadde samlet seg om bilene, reiste han seg og forkynte evangeliet:


Takk Gud for at det finnes nysgjerrighet blant mennesker. Jesus skapte sensasjon der han gikk fram. Det skjedde gjennom mirakler, ved ordskifte med religiøse ledere og ved sin måte å forkynne på. Dette ryktes:

”Sakkeus ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden”
Lukas 19:1-10

Han fant en løsning ved å klatre opp i et morbærtre. Hadde det ikke vært for at Jesus var en sensasjon og hadde det ikke vært for at Sakkeus var nysgjerrige hadde det aldri kommet frelse til hans hus. Å om jeg kunne skape litt sensasjon slik at mennesker ble nysgjerrige på hvem Jesus er i 2009!

Ingen kommentarer: