lørdag 13. juni 2009

Under anklage

Martin Luther ville gjerne ha fjernet Jakobs brev fra den bibelske kanon. Luthers begrunnelse var i hovedsak brevets fokus på gjerninger. Han hadde forsøkt gjerningenes vei, men fant først fred i rettferdiggjørelsen ved troen alene. Etter min mening er det fullt ut mulig å lese brevet uten å konkludere med at Jakob mener at det ligger frelse i gjerningene. Hans poeng er at troen må vise seg i gjerninger og at troen uten slike gjerninger er ”død”. Så fortsetter han med å ta opp en rekke praktiske eksempler, og det føles som om jeg kommer under tiltale. Hvem har ikke sagt noe som burde vært usagt, eller tidd når man skulle ha protestert? Hvem har ikke gjort forskjell på folk – i hvert fall i sin tanke?
Jeg lever ikke under loven, men under nåden (Halleluja!) – likevel utfordres jeg når Jakob siterer ”den kongelige lov”. Den loven er bekreftet av Jesus selv:

Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere.
Jakob 2:1-9

Far – tilgi meg mine synder, og hjelp meg tilgi dem som synder mot meg! Amen

Ingen kommentarer: